strona główna

Obecnie realizujemy projekt 

KLUB SENIORA w Witowie  Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI 

 Jeśli jesteś zainteresowany udziałem bądź działaniami sprawdź: zakładka KLUB SENIORA

Projekt „Klub Seniora w Witowie z usługami opiekuńczymi" jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Witaj na stronie Dziennego Domu Pomocy w Witowie

Poznaj przyjazne miejsce oferujące dzienną opiekę i terapię dla osób wymagających wsparcia  z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności.
Oferujemy

POBYT  W DZIENNYM DOMU POMOCY

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zrealizowało projekt pt. „Genesis”Dzienny Dom Pomocy z  miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Więcej informacji o projekcie w zakładce O NAS