strona główna

Witaj na stronie Dziennego Domu Pomocy w Witowie

Poznaj przyjazne miejsce oferujące dzienną opiekę i terapię dla osób wymagających wsparcia  z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności.
Oferujemy

POBYT  W DZIENNYM DOMU POMOCY

 • Opiekę dzienną w godzinach 7.30-15.30,
 • terapię zajęciową
 • szereg zajęć tematycznych zgodnych z zainteresowaniem pensjonariuszy,
 • rehabilitację
 • ciepły posiłek,
 • ofertę wytchnieniową:  dostęp do pokoi hostelowych,
 • dostęp do pralki oraz suszarki,
 • wycieczki i wyjazdy krajoznawcze.
 • transport z miejsca zamieszkania lub ustalonego punktu

 

 

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 • Pomoc w obowiązkach domowych
 • Zakupy, drobne prace porządkowe
 • Ugotowanie i podanie posiłku
 • Czynności pielęgnacyjne (higiena, toaleta)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zrealizowało projekt pt. „Genesis”Dzienny Dom Pomocy z  miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Więcej informacji o projekcie w zakładce O NAS