Wizyta świątecznego gościa upewniła nas w przekonaniu że warto być GRZECZNYM cały rok bo Mikołaj jednak wszystko widzi i słyszy. Nie jednemu wygarnięto błędy i wpadki, innym przypadło wysłuchanie pochwał. Jednak i Świętemu Jegomościowi dostało się! Uczestnicy jak na zawołanie przywoływali bardziej lub mniej grzeczne wierszyki za co dostawali dodatkową rózgę osłodzoną cukierkiem.

Pomimo wielokrotnych protestów Mikołaja który podczas robienia zdjęć powoływał się na ochronę danych osobowych uznaliśmy że jest osobą publiczną i mam prawo a nawet obowiązek umieszczać zdjęcia na których widnieje dla wszystkich niedowiarków!!

Ale to nie koniec atrakcji pamiątkowym zdjęciom nie było końca. Zespół Centrum Integracji Społecznej pracowni gastronomicznej także przygotować niespodziankę!...

Pyszne ciasteczka rozeszły się jak ciepłe bułeczki:)

"Nieznajomość prawa szkodzi" sentencja prawnicza wywodząca się z prawa rzymskiego jest równie prawdziwa dziś jak i w czasie rządów imperium.

W ramach różnych form wsparcia włączyliśmy także spotkania z prawnikiem tak by nasi uczestnicy mogli nabywać zarówno wiedzę ogólną jak i znaleźć odpowiedzi na osobiste dylematy związane z osobistymi problemami o charakterze prawnym.

Tematyka spotkań z prawnikiem obejmować będzie zarówno sprawy dotyczące każdego obywatela takie jak:

  • prawo własności, problematyka zasiedzenia itp
  • prawa do rent i emerytur oraz zasiłków
  • prawo rodzinne
  • przetwarzanie danych i ich udostępnianie

Jednakże nasze działania mają w szczególności odpowiadać na zagrożenia na jakie narażone są w szczególności osoby starsze. W tym celu będziemy prowadzić kampanię informacyjną dotyczącą przeciwdziałania nadużyciom, przestępstwom i oszustwom. Chcemy rozmawiać o

  • prawie spadkowym
  • umowach pożyczkowych
  • bezpieczeństwo w sieci
  • innych działaniach umożliwiających unikanie oszustw

Nasz Klub opiera się stereotypom i dba o to by nasi seniorzy posiedli możliwą dla siebie wiedzę dotyczącą nowych technologii i multimediów. W każdym tygodniu nasz animator - Pani Joanna Drożdżyńska prowadzi zajęcia multimedialne podczas których uczestnicy uzbrojeni w tablety

Budowanie kompetencji cyfrowych rozpoczęliśmy od nauki włączania i wyłączania sprzętu... potem szło już jak burza. Po dwóch miesiącach zajęć nasi uczestnicy nabyli umiejętności obejmujące m. in. obsługę dotykową, wiedza o serwisach multimedialnych jak youtube i wykorzystanie ich do swoich zainteresowań (znaleźliśmy już kilka ciekawych filmików instruktażowych tworzenia kwiatów z bibuły co przełożyło się w praktykę!

Następnie uczestnicy uczyli się wykonywać zdjęcia, usuwać i poznali różne funkcje aparatu.

Dobrze wiemy że technologia to nie tylko praca ale też rozrywka! Nasi seniorzy mogli wybrać, zainstalować i uruchomić interesujące dla siebie gry i aplikacje między innymi puzzle, układanki i inne ciekawostki... Wydaj nam się że udało się odczarować już trochę nowoczesne sprzęty i zachęcić do korzystania z nich!!

W ramach Klubu Seniora rehabilitantka Alina Jaworska prowadzi zajęcia usprawniające obejmujące zarówno ćwiczenia relaksacyjne, sportowe jak i sprawnościowe. Rok 2019 obdarzył nas wyjątkowo pięknym październikiem i listopadem więc większość zajęć odbywa się na świeżym powietrzu.

Ćwiczenia dostosowywane są do grupy, tak więc bez względu na schorzenia, niepełnosprawność czy wiek, u nas każdy znajdzie jakąś aktywność dla siebie.

Oprócz wyznaczonych zajęć, czas w Klubie Seniora wypełniony jest tak zorganizowany by umożliwić naszym uczestnikom ruch i naturalną aktywność wspierającą zachowanie sprawności.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach

Ogłasza nabór ofert na stanowiska:

CV zał. 1 klub seniora

Oferty należy składać w terminie do  07.11.2019r. do godziny 14:00, osobiście w  Dziennym Domu Pomocy w Witowie, Witów 167 lub przesłać pocztą na powyższy adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Animatora zajęć sportowo - relaksacyjnych".

  1. Informacje dodatkowe:

a) oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie                   (przewidywany termin rozmowy 14.09.2019r.)

c) kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani,

d) zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Oferty pracy dotyczą  projektu konkursowego „Klub Seniora w Witowie dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

W tygodniu odbywają się zajęcia z rehabilitantem dla uczestników projektu. Osoby niesamodzielne z gminy Irządze, Szczekociny lub Włodowice mogą korzystać z jednego spotkania w tygodniu z możliwością dowozu. Ćwiczenia fizjoterapeutyczne dostosowane są do schorzeń i możliwości uczestników tak by pomóc powrócić do sprawności bądź zachowań posiadaną motorykę.

Przyjazd do naszej placówki to także okazja integracji z Klubem Seniora, udział w proponowanych w tym dniu zajęć i aktywności oraz możliwość spożycia obiadu.

W ramach zajęć artystycznych oraz kółka ogrodniczego nasi uczestnicy przygotowali wiązanki z myślą o tych którzy odeszli spośród osób które znaliśmy i byli wcześniej częścią osób objętych wsparciem ośrodka.

Pamiętamy nie tylko o naszych bliskich, lecz także o tych którzy byli częścią najbliższej społeczności, zginęli walcząc o jej wolność. Nie chcemy by ich bohaterstwo popadło w zapomnienie. Delegacja uczestników wraz z przygotowanymi wiązankami udała się na pobliskie miejsca pamięci.

23- go października pojechaliśmy na wycieczkę do Białej Wielkiej do "Jurajskiej Spiżarni"- urokliwego gospodarstwa edukacyjnego.

 

Na miejscu, mieliśmy okazję zapoznać z dawnymi metodami przygotowania masła, sera, chleba.Od gospodarzy dowiedzieliśmy się  dużo bardzo ciekawych rzeczy związanych z historią miejsca, a także o dawnych metodach wytwarzania codziennego jedzenia oraz o  sposobach jego przechowywania. Uczestnicy uczestniczyli w interesujących warsztatach podczas których oglądali narzędzia używane w na wsiach.

Okazało się że wycieczka była nie tylko okazją do poznania nowych rzeczy lecz przede wszystkim przypomnienia sobie swojego rodzinnego domu, jego smaków i zapachów.

.Na koniec przenieśliśmy się do pomieszczenia w którym znajdował się piec chlebowy i poznaliśmy jego historię oraz sposób obsługi. Każdy miał okazje samodzielnie przygotować swojego podpłomyka i go upiec go w piecu z wcześniej ubitym masełkiem. Każdy z nas dzięki tej wycieczce maił okazję przenieść się do dawnych lat i powspominać.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Bolesławska 23
32-310 Klucze
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków dla uczestników projektu „Klub Seniora w Witowie z usługami opiekuńczymi