Końcówka września rozpieszcza nas mnóstwem kolorów i ciepłą pogodą. Pani Alina Jaworska - nasza rehabilitantka upatruje każdą dobrą pogodę jako świetną okazję do ruchu na świeżym, powietrzu....

Więc jeśli zdarzy się że na ulicach Witowa dojrzysz naszą grupkę spacerującą żwawym krokiem dołącz do nas lub pomachaj porozumiewawczo:)

Wrzesień to dobry miesiąc by powitać młodszych ale i starszych! Od września 2019 w Witowie działa Klub Seniora prowadzący szereg zajęć usprawniających, kółek zainteresowań z ciekawą ofertą kulturalną i krajoznawczą. Brzmi aktywnie ????

Tak właśnie będzie funkcjonować Klub! Naszymi uczestnikami są osoby niesamodzielne co wcale nie znaczy że zwalniamy tempa.

burst

Klub zachęcać będzie uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym, rozwijać a czasem przypominać umiejętności takie jak obsługa tabletu, ogrodnictwo czy zajęcia artystyczne.

W ramach zajęć prowadzić będzie zajęcia usprawniające by ruch stał się naszym sprzymierzeńcem. Tak więc ruszaj przygodo !

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zakładki KLUB SENIORA

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach

Ogłasza nabór ofert na stanowiska:

Animator zajęć sportowo - relaksacyjnych KS

CV zał. 1 klub seniora

Oferty należy składać w terminie do  11.10.2019r. do godziny 8:00, osobiście w  Dziennym Domu Pomocy w Witowie, Witów 167 lub przesłać pocztą na powyższy adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Animatora zajęć sportowo - relaksacyjnych".

  1. Informacje dodatkowe:

a) oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie                   (przewidywany termin rozmowy 14.09.2019r.)

c) kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani,

d) zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Oferty pracy dotyczą  projektu konkursowego „Klub Seniora w Witowie dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach

Ogłasza nabór ofert na stanowiska:

Animator zajęć sportowo - relaksacyjnych KS

CV zał. 1 klub seniora

Oferty należy składać w terminie do  12.09.2019r. do godziny 8:00, osobiście w  Dziennym Domu Pomocy w Witowie, Witów 167 lub przesłać pocztą na powyższy adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Animatora zajęć sportowo - relaksacyjnych".

  1. Informacje dodatkowe:

a) oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie                   (przewidywany termin rozmowy 13.09.2019r.)

c) kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani,

d) zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Oferty pracy dotyczą  projektu konkursowego „Klub Seniora w Witowie dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach

Ogłasza nabór ofert na stanowiska:

Animator w Klubie Seniora

Animator zajęć sportowo - relaksacyjnych KS

Opiekun środowiskowy KS

Terapeuta zajęciowy, artystyczny i umiejętności społecznych

CV zał. 1 klub seniora

Oferty należy składać w terminie do  30.08.2019r. do godziny 15:00, osobiście w  Dziennym Domu Pomocy w Witowie, Witów 167 lub przesłać pocztą na powyższy adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko " ...............".

  1. Informacje dodatkowe:

a) oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie ( przewidywany termin rozmowy 05.09.2019r.)

c) kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani,

d) zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Oferty pracy dotyczą  projektu konkursowego „Klub Seniora w Witowie dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

30 listopada uczestnicy Dziennego Domu Pomocy zorganizowali zabawę Andrzejkową. Stworzyli oprawę muzyczną, wspólnie odśpiewywali polskie przeboje.  Ten wesoły czas pozostanie w pamięci osób które jeszcze pół roku wcześniej nie mieli szans uczestniczyć w aktywnym życiu społecznym. W tej chwili czas w Dziennym Domu wypełniają  spotkania, gry zabawy i terapię, organizujemy okresowe potańcówki i wyjazdy.

Dziś odbyły się kolejne zajęcia  z naszą wolontariuszką Panią Ania Bielecką - Chwast.W związku z jej umiejętnościami i faktem, iż prywatnie prowadzi zespół muzyczny tradycyjnie rozśpiewała cały nasz Dom. Śpiewaliśmy znane i mniej znane utwory i jak to stało się już tradycją pod koniec spotkania Pani Ani wtórowała juz cała sala.