Ignorantia iuris nocet

"Nieznajomość prawa szkodzi" sentencja prawnicza wywodząca się z prawa rzymskiego jest równie prawdziwa dziś jak i w czasie rządów imperium.

W ramach różnych form wsparcia włączyliśmy także spotkania z prawnikiem tak by nasi uczestnicy mogli nabywać zarówno wiedzę ogólną jak i znaleźć odpowiedzi na osobiste dylematy związane z osobistymi problemami o charakterze prawnym.

Tematyka spotkań z prawnikiem obejmować będzie zarówno sprawy dotyczące każdego obywatela takie jak:

  • prawo własności, problematyka zasiedzenia itp
  • prawa do rent i emerytur oraz zasiłków
  • prawo rodzinne
  • przetwarzanie danych i ich udostępnianie

Jednakże nasze działania mają w szczególności odpowiadać na zagrożenia na jakie narażone są w szczególności osoby starsze. W tym celu będziemy prowadzić kampanię informacyjną dotyczącą przeciwdziałania nadużyciom, przestępstwom i oszustwom. Chcemy rozmawiać o

  • prawie spadkowym
  • umowach pożyczkowych
  • bezpieczeństwo w sieci
  • innych działaniach umożliwiających unikanie oszustw