kadra

Kierownik Agnieszka Łuszczek

Personelem Dziennego Domu Pomocy są osoby uważne na potrzeby drugiego człowieka, posiadające wykształcenie pozwalające im  w profesjonalny sposób pełnić opiekę nad naszymi pensjonariuszami.

Personel Dziennego Domu Pomocy:

  • terapeuta Kamila Raczyńska
  • opiekun Joanna Drożdżyńska
  • opiekun Karolina Cudak
  • rehabilitanta/fizjoterapeuty Agata Pawlik

Sekcja usług opiekuńczych:

  • opiekun środowiskowy Małgorzata Snitko
  • opiekun środowiskowy  Jolanta Miąsko
  • opiekun środowiskowy Iga Czajęcka
  • rehabilitanta/fizjoterapeuty Alina Jaworska