Klub Seniora wznawia działalność

Informujemy, iż od dnia 27 maja Klub Seniora w Witowie wznawia działalność. Z uwagi na rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego stworzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną zajęcia w Klubie ulegną modyfikacji. Informujemy, iż placówce przebywać mogą jedynie uczestnicy Klubu oraz wyznaczony personel .

Forma prowadzonych działań zostanie zmodyfikowana mając na uwadze bezpieczeństwo osób uczestniczących zgodnie z wprowadzonym "Regulaminem wznowienia działalności ‘Klubu Seniora w Witowie" dostępnym w budynku.