kontakt

Kierownik Dziennego Domu Pomocy  -Karolina Kaminiów

Kierownik Klubu Seniora - Ewelina Nurkowska - Sołtys
tel 034 333 69 29

email: ddp.witow@chsd.pl

Witów 167, 42-446 Irządze