oferta pracy – Opiekun w Dziennym Domu Pomocy / pracownik obsługi bieżącej podopiecznych DDP

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

  1. Opiekun w Dziennym Domu Pomocy / pracownik obsługi bieżącej podopiecznych DDP  w ramach projektu konkursowego ”Genesis- Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
  2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony.
  3. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia  26.03.2018r.

Załączniki do pobrania

Opiekun DDP

Zał.-nr-1-do-CV1