oferta pracy- Rehabilitant/Fizjoterapeuta

Rehabilitant/Fizjoterapeuta  - oferta nr 06/2017/DDPW/ ChSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I  Rehabilitant/Fizjoterapeuta w ramach projektu konkursowego ”Genesis- Dzienny Dom Pomocy  z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

II Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony.

III Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia    05.04.2018 r.

POBIERZ

rehabilitant

Zał.-nr-1-do-CV1