Oferty pracy (do 30 listopada)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach

Ogłasza nabór ofert na stanowiska:

Opiekun w DDP Prac obsługi bieżącej

Opiekun w DDP

Rehabilitant

Terapeuta zajęciowy

Zał.-nr-1-do-CV1

 

Oferty należy składać w terminie do  30.11.2017r. do godziny 12:00, osobiście w  Dziennym Domu Pomocy w Witowie, Witów 167 lub przesłać pocztą na powyższy adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko " Opiekun w DDP/ pracownik obsługi bieżącej podopiecznych DDP".

  1. Informacje dodatkowe:
  2. a) oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
  3. b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie ( przewidywany termin rozmowy 05.12.2017r.)
  4. c) kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani,
  5. d) zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.