Zapytanie ofertowe – instalacja elektryczna

ZAMAWIAJĄCY:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Bolesławska 23
32-310 Klucze
tel/fax (032) 647-14-41
tel (032) 647-10-15
kom +48 603 762 081
e-mail: chsd@o2.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY do 16.08.2017r

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności – rozeznanie rynku -obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej i zabezpieczeń przeciwpożarowych
w ramach projektu „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych
 dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020

Załączniki do pobrania:

instalacja elektryczna