zapytanie ofertowe – meble

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAMAWIAJĄCY:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Bolesławska 23

32-310 Klucze

tel/fax (032) 647-14-41

tel (032) 647-10-15

kom +48 603 762 081

e-mail: chsd@o2.pl

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zakup wyposażania meblowego DDP w ramach projektu Genesis” Dzienny Dom Pomocy
z  miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych

dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020

Termin składania ofert do 30.01.2018r.

Załączniki 22 sty 2018 (zip)