ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH

On 20 października ponownie jesteśmy zmuszeni zawiesić działania Klubu w Witowie jednak uczestnicy projektu którzy dotychczas korzystali ze wsparcia w formy prowadzonych zajęć będą objęci programem wsparcia seniora w domu

Każdego dnia w ramach prowadzonych działań nasi seniorzy otrzymywać będą tajemnicze przesyłki a w nich indywidualnie przygotowane zadania od naszych Animatorek:) Praca domowa ma za zadanie podtrzymać zdobyte umiejętności w Klubie oraz utrzymać mobilizację do pracy nad ciałem i umysłem. W Witowie poznaliśmy się na tyle dobrze by dostosować zadania do zainteresowań i zdolności uczestników

Personel projektu kontaktuje się z uczestnikami w celu analizy ich potrzeb oraz przede wszystkim utrzymania relacji.

W ramach wsparcia dostarczamy także ciepłe posiłki oraz uczestnicy utrzymują kontakt z rehabilitantem