strona główna

Witaj na stronie Dziennego Domu Pomocy w Witowie

Poznaj przyjazne miejsce oferujące dzienną opiekę i terapię dla osób wymagających wsparcia  z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności.
Oferujemy

POBYT  W DZIENNYM DOMU POMOCY

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zrealizowało projekt pt. „Genesis”Dzienny Dom Pomocy z  miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Więcej informacji o projekcie w zakładce O NAS

Poznaj naszą aktualną ofertę