sekcja opiekuńcza

Bywa, że osoby chore, starsze, z niepełnosprawnością potrzebują w codziennym życiu pomocy innych, a nie mogą liczyć na pomoc członków rodziny, znajomych lub sąsiadów. Dzięki projektowi  od września 2017 roku stworzona została sekcja usług opiekuńczych przy Dziennym Domu Pomocy.

W ramach realizowanego projektu zatrudniliśmy 5 opiekunek które zapewniają wsparcie dla 20 osób.

W domu podopiecznego każda z opiekunek:

  • jest towarzyszem, dba o dobry nastrój podopiecznego, aktywizuje go, podsuwa rozrywki
  • pomaga w codziennych czynnościach, nadzoruje zażywanie leków
  • w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia alarmuje rodzinę, a w razie potrzeby – lekarza
  • pomaga w toalecie, dba o czystość ubioru chorego
  • troszczy się o porządek i czystość mieszkania
  • podaje posiłki oraz napoje.

Jednym z elementów wsparcia w środowisku osoby niesamodzielnej jest rehabilitacja. Każdego tygodnia rehabilitant odwiedza osoby niesprawne w ich miejscy zamieszkania i prowadzi ćwiczenia i zabiegi mające na celu zwiększenie bądź zachowanie mobilności.