oferta DDP

Dzienny Dom Pomocy w ramach swojej działalności stacjonarnej umożliwia także ciekawe spędzenie czasu .

Dzień  w naszej placówce wypełniony jest różnego rodzaju zajęciami tematycznymi oraz terapeutycznymi. Nasi pensjonariusze są także odpowiedzialni za współtworzenie naszego DOMU poprzez  proponowanie zajęć i aktywności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, podtrzymywaniu swojej sprawności poprzez udział w ofercie placówki zgodny ze swoimi możliwościami

Każdego dnia odbywa się terapia zajęciowa, ergoterapia ( spacery, kąpiele słoneczne) a także zajęcia tematyczne prowadzone przez opiekunki oraz wolontariuszy.

Raz w miesiącu odbywają zajęcia multimedialne, które wprowadzają pensjonariuszy w wirtualną rzeczywistość poprzez okulary VR, gry multimedialne, wirtualne spacery itp.Uczestnicy DDP poprzez sztukę, kontakt z naturą gry i zabawy wzmacniają swoje  umiejętności i poznają ciekawe miejsca bez opuszczania dziennego domu!

Raz w tygodniu prowadzona jest  terapia przez sztukę z elementami teatroterapii. Podczas zajęć uczestnicy poznają różny formy rękodzieła, tworzą własne instrumenty a także wprowadzani są  w tajniki występów scenicznych mających cele terapeutyczne

Raz  w miesiącu organizowana jest wycieczka podczas której pensjonariusze poznają lokalną przyrodę, kulturę lub ciekawe miejsca.