SZUKA W GRUNCIE RZECZY!

 

Zapewniamy że nasi uczestnicy mogli dowiedzieć się dużo więcej!

 

 W Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach przyjęto nas bardzo gościnnie. Zajęcia  z zakresu paleontologii, archeologii prowadzone  pod nadzorem merytorycznym Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego dały nam rewelacyjny przegląd wiedzy na temat historii naszej planety!

 

 

 

 

 

Podczas spaceru na ścieżce przyrodniczej  Góry Zborów na szczęście nowo poznane dinozaury nie deptały nam po piętach ale na pewno wspomnienia o nich zostaną  z nami na długo... A my już myślimy gdzie wybierzemy się znowu..

 

 

 

Zejście 50 metrów poniżej poziomu morza? Nie ma problemu! Lecieć nad ziemią razem z ptakami? już się robi? Piętnastominutowy wypad do Luwru? Damy radę!

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy korzystają z wszystkich możliwości jakie daje nam XXI wiek. Dzisiejsza technologia umożliwia przeżycia niezwykłych doświadczeń i odwiedzenia odległych miejsc bez konieczności ruszania się z domu. Niepełnosprawność czy wiek nie stanowią tu żadnego problemu

Raz  w miesiącu w naszym Domu odbywają się zajęcia multimedialne dzięki którym skok na mamuciej skoczni razem z Małyszem przyprawia o szybsze bicie serca.

Od początku działalności Dziennego Domu Pomocy odbywają się terapia zajęciowa. Uczestnicy DDP poprzez sztukę, kontakt z naturą gry i zabawy mogą wzmacniać swoje umiejetności a także lepiej funkcjonować w sferze społecznejoraz w życiu codziennym.

Ostatnio nasi uczestnicy wykonali piękne  aranżacje na któryś umieścili wykonane przez siebie ptaki. Wygląda pięknie! Teraz wiemy że wiosna przyszła na dobre i już nas nie opuści

dav

Drugiego kwietnia w godzinach 9-14 mieliśmy możliwość otworzyć naszą placówkę dla wszystkich zainteresowanych. Dzień otwarty dał możliwość zaprezentowania naszej pracy dokonanej na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy, Stworzenia Centrum Integracji Społecznej, ich pracy i osiągnięć na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. Była to także szansa na zwiedzanie po nowootwatej placówce opieki dziennej dla osób niesamodzielnych.  Dzienny Dom Pomocy przewiduje kompleksowe wsparcie dla 30 osób pochodzących z gmin powiatu zawierciańskiego.

Moment zapoznania stwarza mnóstwo kolejnych możliwości. Możemy opowiedzieć o naszej historii i osobach do których docieramy. To także szansa do zbudowania mostów do przyszłej współpracy. Odwiedziny Licznej delegacji Koła Gospodyń Wiejskich z Podlesic zaowocowało propozycją wspólnej współpracy, przeprowadzenia warsztatów dla mieszkańców czy degustacji osławionych kluch POŁOM BITYCH. Jako pamiątka ale i wzór do naśladowania otrzymaliśmy piękny misternie wykonany bukiet który świadczy o niezwykłym talencie członków .

Odwiedziny mieszkańców gmin Irządze, Szczekociny czy sołtysa wsi Witów wskazało na możliwości sąsiedzkiego wsparcia.  Przedstawiciele Rad Gminnych szczególnie Ci którzy widzieli placówkę podczas postępu prac budowlanych nie kryli zaskoczenia postępem wykonanego wkładu. Dziękujemy wszystkim za przybycie!

Rehabilitant/Fizjoterapeuta  - oferta nr 06/2017/DDPW/ ChSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I  Rehabilitant/Fizjoterapeuta w ramach projektu konkursowego ”Genesis- Dzienny Dom Pomocy  z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

II Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony.

III Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia    05.04.2018 r.

POBIERZ

rehabilitant

Zał.-nr-1-do-CV1

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

  1. Opiekun w Dziennym Domu Pomocy / pracownik obsługi bieżącej podopiecznych DDP  w ramach projektu konkursowego ”Genesis- Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
  2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony.
  3. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia  26.03.2018r.

Załączniki do pobrania

Opiekun DDP

Zał.-nr-1-do-CV1