meble – zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Bolesławska 23
32-310 Klucze
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Zakup wyposażenia meblowego w ramach projektu „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych

scan Zawiadomienie o wyborze oferty