Sprzęt rehabilitacyjny -zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup sprzętu  rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ramach projektu "Genesis" Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty