Zajęcia rehabilitacyjne w ramach projektu

W tygodniu odbywają się zajęcia z rehabilitantem dla uczestników projektu. Osoby niesamodzielne z gminy Irządze, Szczekociny lub Włodowice mogą korzystać z jednego spotkania w tygodniu z możliwością dowozu. Ćwiczenia fizjoterapeutyczne dostosowane są do schorzeń i możliwości uczestników tak by pomóc powrócić do sprawności bądź zachowań posiadaną motorykę.

Przyjazd do naszej placówki to także okazja integracji z Klubem Seniora, udział w proponowanych w tym dniu zajęć i aktywności oraz możliwość spożycia obiadu.