zajęcia rehabilitacyjne

Dzienny Dom Pomocy posiada bogato wyposażoną salę rehabilitacyjną.  Nasi podopieczni mają możliwość by każdego dnia zwiększać swoją sprawność pod okiem specjalisty.

Leczenie ruchem i  gimnastyka lecznicza są podstawą do zachowania sprawności fizycznej i zatrzymania procesów chorobowych wpływających na sprawność w codziennych czynnościach.

 

Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe, które są wykorzystywane w naszym Domu poprzez:

 • ćwiczenia czynne,
 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia wspomagające,
 • ćwiczenia z oporem,
 • ćwiczenia w obciążeniu,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne,
 • ćwiczenia manualne,
 • ćwiczenia z przyrządami,
 • pionizacja i nauka chodu,
 • rehabilitacja przyłóżkowa.